Up Down

Изграждането на марки
е наша мисия

Truck

Корпоративно Резюме

Ние осигуряваме широк кръг от професионални решения с маркетингова, дистрибуционна и управленска компетентност в бранша на бързооборотните храни и напитки във високоценовия сегмент.

Профил

Пауърмарк е динамична частна компания с широк опит в изграждането на марки и развитието на печеливши маркетингови инструменти. Ние сме водеща фирма в пазара на бързооборотни хранителни стоки и в осигуряването на пълната гама маркетингови, дистрибуционни и логистични услуги към търговците на дребно и ХоРеКа. Ние представляваме широка гама висококачествени марки, които се обслужват от квалифициран и мотивиран екип, развиващ стратегии и бизнес категории. Нашата компания е номинирана неколкократно с международни награди за високопрофесионални маркетингови и дистрибуционни постижения. Пауърмарк покрива всички дистрибуторски канали: международни и български вериги, независими търговци, търговци на едро, търговци в импулсивната категория, ХоРеКа, вериги бензиностанции и др.

Визия и мисия

Нашата бизнес философия ни позиционира на водеща позиция в търговската стратегия и практика, като включва зачитане на търговската етика.

Нашите ценности, мисия и стратегия включват оценяване и развитие на професионалния потенциал. Нашите служители работят като част от изграден екип в атмосфера на прозрачност и творчество използвайки точните подходи за развитието на нашия бизнес като рентабилност, качество на услугите, ефективност и иновация. Концепцията за изграждане на кариера дава възможност на амбициозните и талантливи служители да се развиват в структурата на компанията.

Факти и цифри

 • Независима компания създадена 1999.
 • Собствени клонове с пълно оборудване, съоръжения и екипи във всички региони за цялостно покриване на пазара.
 • Складов капацитет 3000 палетоместа.
 • Целеви ангажимент за изграждане на марки.
 • 12 000 директни клиенти.
 • HACCP, GWP, FIFO.
 • Фокус върху марките, които представляваме.

Експертност

 • Широка гама от спесифични услуги.
 • Сериозен опит по категории с водещи пазарни позиции.
 • Адекватен търговски и маркетингов подход.
 • Иновационни методи за визуализация на рафта чрез кампании и концепции.
 • Търговска експертност при покриване на всички канали на реализация.
 • Ефективност при взаимноизгодни търговски отношения.
 • Сътрудничество с принципалите базирано на взаимност и доверие.
Галерия

Стратегия

За да обезпечим непрекъснат успех, ние:

 • Поддържаме сериозна ангажираност към маркетинговия и дистрибуционен процес.
 • Развиваме дистрибуцията чрез инвестиционни инструменти.
 • Нашите бизнес ценности включват инвестиции в човешкия ни потенциал и марките.
 • Усъвършенстваме комплекса услуги чрез иновации.
 • Прилагаме динамични организационни структури съответстващи на променящата се бизнес среда.
 • Вярваме във възможностите за успех на нашия екип и стимулираме изявата на пълния му потенциал чрез интензивни обучения и регулярни квалификации.

Обхват на дейността

Ние създаваме авангардни търговски, маркетингови, логистични решения и подкрепа за марките, които представляваме.

Покритие на пазара

Ние покриваме цялата територия на пазара чрез всички търговски канали като непрекъснато търсим алтернативни канали като обекти на гари и аерогари, търговски центрове, вътрешни павилиони в администрации и банки, вериги кина, магазини за видеоигри и филми, клубове, дискотеки, сезонни обекти на летни и зимни курорти, вериги спортни и фитнес зали, училища и университети, увеселителни паркове, вериги и независими киоски и павилиони.

Market Coverage graph

Управление на структурата за доставки

Supply Chain Management graph

 • Нашата главна цел е да осигуряваме високо качество на обслужване по цялата структура на доставки. Основното условие за нашия успех е развитата и модерна структура на доставки с логистични решения приспособени към нуждите на клиентите.
 • Моделът на доставки е свързан с висок клас стандарти като GPRS маршрути, WMS, FIFO, инфраструктурни решения.
 • Нашите стриктни и структурирани процеси и процедури се съблюдават за съответствие с KPI.

Маркетинг

 • Базираните на отчетни статистически данни детайлни пазарни анализи, ни позволяват да оценим потенциала и да набележим развитието на марките.
 • Управление на маркетинг процесите на марките – ATL консуматорски кампании (TV, радио, печатни издания, реклама върху превозни средства, външна реклама) и BTL (акции, позициониране на касови и палетни зони, дегустации организирани от специализиран фирмен екип, кроспромоции).
 • Управление на асортимента (продуктова информация, менажиране на ценови нива, оптимизиране на поръчки, прогнозни продажби, съблюдаване на мърчандайзингови стандарти, анализ на асортимента и класификация на продукти).
 • Подробно текущо планиране и отчитане на резултати.
 • Стратегическо планиране.

Внос и Логистика

Фирмата разполага с модерен складов ресурс от различни температурни условия и високо технологично оборудване. Ние осигуряваме препакетиране, етикетиране, опаковане на промоционални комплекти и др. Ние управляваме складовите и съпътстващите операции прилагайки най-високите стандарти за контрол и качество.

Нашият работен механизъм включва:

 • прогнозиране и последващо проследяване
 • контрол на продажби по срокове на годност
 • управление на ротация от върната стока от магазинната мрежа
 • управление на складови запаси
 • обезпечение на проследяване на стоки
 • компютъризирана система за управление на складови операции
 • професионален екип складови служители
 • широк парк от брандирани транспортни средства
 • екстензивни системи за контрол на качеството.

Дистрибуция

Ние работим с pre-sales и ex-van собствени системи за директна доставка до независими търговци, договорни взаимоотношения с всички ключови клиенти, петролен канал като достигаме до всички пазарни дестинации.

 • Дистрибуцията със собствена структура на доставка е наше основно конкурентно предимство.
 • Ние гарантираме стокови наличности, незабавна обработка на процеса на поръчки, 24-часов срок на доставка, следпродажбено обслужване.
 • Пазарният ни опит е основата за планиране на краткосрочни и дългосрочни цели.
 • Ние проследяваме текущото изпълнение на целите.
 • Ние предоставяме равни търговски условия за поддържане на коректни ценови нива, акционни активности и прилагане на кампании.

Управление на партньорството с Ключовите Клиенти

 • Висококвалифицирани, динамични мениджъри управляващи търговските взаимоотношения с ключови клиенти.
 • Провеждане и развитие на преговори с ключови клиенти на различни нива.
 • Ефективно търговско, маркетингово и мърчандайзинг сътрудничество.
 • Електронен обмен на данни (EDI).
 • Изградени дългогодишни взаимоотношения.
 • Разширяване на асортимента.

Обслужване в точката на продажба и мърчандайзинг

В съответствие с нашите приоритети осигуряваме най-доброто позициониране на марките, които представляваме като наситеност, визуализация и доминантност. Чрез управление на точката на продажба нашият мърчандайзинг екип обезпечава:

 • Позициониране чрез планограма.
 • Максимална визуализация и спазване на мърчандайзинг стандарти.
 • Продуктово позициониране (контрол на мястото на рафта, експозиции на касови зони и вторични точки на продажба).
 • Контрол на ценовата структура.
 • Прилагане на специални методи на излагане, ивенти и промоции.
 • Въздействие върху процеса на поръчки.
 • Справяне с възражения и възникнали въпроси на мястото на продажба.
 • Проследяване на резултати и обратна информация от пазара за прилагане на иновации.

Активен екип "Директни продажби"

 • Екипът е посветен на марките, с опит в продажбите на бързооборотни стоки.
 • Висока степен на отговорност, позитивизъм, инициативност, мотивация, амбиция за успех.
 • В състояние да работи интензивно, в схема от фиксирани месечни ЦЕЛИ под контрола на супервайзори.
 • Умение за успешно водене на преговори и продажби – офериране, убеждаване, осигуряване на експозиции на касови зони, прилагане на кампании, POSM.
 • Ефикасност и автоматизация на процеса на поръчки, контрол на качеството на услугата.
 • Оценка на приоритети, систематичност, организация и мотивация във фирмен дух на екипност в работата.
 • Супервайзори: професионалисти които съблюдават стандартите и процедурите на фирмата и марките, контролират рутинните дейности по региони.
 • Комплекс от месечни, 6-месечни и годишни параметри и цели.
 • Поддържане на търговски контакти и менажиране на търговско сътрудничество.
 • Договаряне на условия, асортиментни оферти, въвеждане на нови продукти.
 • Планиране и договаряне на условия на кампании.
 • Анализ на резултати от кампании и обратна връзка от търговците.
 • Пазарни анализи на конкуренцията (позициониране спрямо статистически данни).
 • Ръстове на продажбите чрез мърчандайзинг предложения.

Информационна система и отчитане на резултати

Съвременни информационни системи за обработка на данни съответстващи на управленските нужди за ефективност.

 • Високотехнологичен сървър, Portable Mobile Visor Systems с GPRS връзка в превозните средства.
 • Скоростно управление на пазарната информация за отчитане на данни в реално време.
 • PALM/Netbook с мобилни принтери за обслужване чрез ex-van система и PALMs в pre-sales система.
 • Незабавна обработка на документи за поръчки, фактури, кредитен контрол.
 • Свързани логистична, аналитична и финансова системи.

Конкурентноспособност

В условията на конкурентната пазарна среда Пауърмарк непрекъснато подобрява конкурентноспособността си чрез управление на разходите.

Като резултат ние предлагаме Win-Win партньорство на нашите контрагенти, което се базира на:

 • Задълбочено познаване на маркетинговите и дистрибуционни решения.
 • Професионален маркетинг и категориен управленски екип.
 • Екип „Продажби” ориентиран към успешни резултати и фокусиран върху клиентите.
 • Динамичен екип „Ключови Клиенти” с дългогодишен партньорски взаимоотношения.
 • Ефективен и рентабилен административен процес.

Ние се гордеем с ексклузивните права за внос,
маркетинг и дистрибуция върху световноизвестни водещи марки.

Марки

Corny

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Schwartau Extra

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Schoko Mac

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Popz

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Old El Paso

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Manner

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Viktor Schmidt

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Trolli

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Cemoi

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Halta

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Alpro

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Corny BIG

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Jules Destrooper

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Corny Milk

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Emco

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Kavis

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Emilia

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Napoli

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Zaini

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Merba

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Vitta +

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Organix

Creating outstanding sales, marketing, logistics solutions and business support for brand owners.

Бизнес етика

 • Пауърмарк спазва законодателните разпоредби и подкрепя фундаменталните човешки права.
 • Ние поддържаме ангажиментите да третираме служителите си справедливо, с уважение и респект.
 • Ние прилагаме високи стандарти на етично и отговорно бизнес поведение. Честността и почтеността са фундамент на нашата дейност.
 • Нашата компания спазва всички закони за свободната конкуренция и антитръстово законодателство.
 • Ние градим коректни и честни търговски взаимоотношения в съответствие с нуждите на пазара.
 • Ние спазваме анти-корупционното законодателство.
 • Ние уважаваме и спазваме конфиденциолността на информацията на нашите партньори.
 • Ние минимизираме използването на невъзстановими природни ресурси, намаляваме отпадъчните процеси и съдействаме за по-лесното рециклиране на отпадъци като съблюдаваме опазването на природната среда.
 • Адрес:

  1517, София
  Ул. „Бесарабия“ 112

 • Телефони

  +359 2 424 73 73
  +359 2 958 78 00
  +359 2 958 78 01
  +359 2 958 78 02
  +359 2 958 78 03

 • Ел. поща

  headoffice@powermark.bg

 • Факс

  +359 2 958 78 04

Възможности за кариера

Нашият успешен екип се състои от компетентни и лоялни професионалисти. Ако сте мотивирани да станете част от нашата компания, моля изпратете автобиография на headoffice@powermark.bg. При откриването на нова позиция в нашата структура, ще разгледаме всички получени кандидатури .